Oferujemy Państwu elementy poddane szeroko pojętej obróbce mechanicznej.

Znajomość oraz za­sto­so­wanie no­wo­cze­snych technologii pozwala nam przede wszystkim osiągać bardzo dobrą jakość jak również po­dej­mować zlecenia wymagające indy­widualnych rozwiązań do­sto­sowanych do Państwa potrzeb.
Detale są wykonywane wg. dokumentacji Klienta jak i w oparciu o przygotowaną przez nas technologię.

Nasza oferta dotyczy dostaw m.in.

  • części i podzespołów na potrzeby produkcji
  • prototypów i części zamiennych
  • projektowania i dostarczania gotowych wykrojników, tłoczników, matryc, stempli
  • wszelkiego typu noży przemysłowych np. krążkowych, płaskich, gilotyn
  • kół zębatych, tulei cylindrycznych, wałów mechanicznych

Świadczymy usługi z za­kresu:
obró­bki skrawaniem m.in. frezo­wania, toczenia, rozwier­cania, wytacza­nia, wier­cenia, gwintowania, szli­fo­wania a tak­że wszelkiego typu usługi zwią­zane z cięciem materia­łów hutniczych w tym wycinania stru­mieniem wody, la­serem a tak­że palnikiem.

Jeżeli potrzebują Państwo tego typu wyrobów lub usług to zachęcamy do składania zapytań w naszej firmie.

Mamy nadzieję, iż zdobyta przez nas wiedza oraz wieloletnie doświadczenie przyczynią się do nawiązania owocnej współpracy.